Kategoria: Szkolenie jeździeckie Sprawność psychofizyczna jeźdźców, treningi dosiadowe -Złota Grzywa - zachodniopomorskie za Gorzowem wlkp.

18 stycznia 2020 Wyłączono przez natalia
Sprawność psychofizyczna jeźdźców, treningi dosiadowe -Złota Grzywa - zachodniopomorskie za Gorzowem wlkp.


7 marca 2020

 

Dzień pierwszy:
- ocena symetrii narządu ruchu, głównie okolicy miednicy
- nauka ćwiczeń wzmacniających lub rozciągających poszczególne grupy
mięśniowe, ważne w dosiadzie
- ćwiczenia zwiększające świadomość ciała (praca manualna na stole do
masażu, nauka świadomego oddechu, ugruntowania, osadzenia stóp)
- zajęcia uwrażliwiające wyczucie ręki do pracy z wodzami i lonżą
- wykład na temat przyczyn braku postępów treningowych - elementy
biomechaniki i anatomii narządu ruchu, ograniczenia emocjonalne, wzorce
reagowania na stres.

Dzień drugi:
Trening dosiadowy na lonży, na pasie woltyżerskim lub siodle ( w zależności od zaawansowania). Celem jest wyłączenie możliwości użycia wszelkich podporów (leje w spodniach czy strzemiona i wodze…) aby uczyć się równowagi w ruchu zgodnym z biomechaniką ciała swojego oraz konia. Lonża ułatwia koncentrację na czuciu, bez konieczności kontroli konia (rytm, ustawienie).
Termin szkolenia – 07-08.03.2020 rok
Uczestnicy powinni mieć strój sportowy (elastyczne spodnie).
Zapewniamy materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończenia dla uczestników pierwszego dnia szkolenia.
W dniu 07 marca 2020 roku od godziny 9.00 odbędzie się trwające około 7 godzin szkolenie dla jeźdźców.
08 marca 2020 roku odbywać się będą treningi dosiadowe. W tym dniu zapraszamy serdecznie Słuchaczy.

Organizator: Stadnina koni „ Złota – Grzywa” oraz Treningi dosiadowe Natalia Jasicka-Krugiołka
Termin szkolenia: 08-09.02.2020 r.
Miejsce szkolenia: Stadnina koni „ Złota – Grzywa” , Suchlica 24,
74-404 Cychry

Zgłoszenia:e-mail: monikab148@gmail.com
tel.+48 579 304 807

Uwaga! Ograniczona liczba uczestników ! Liczy się kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Warunki finansowe:

Uczestnicy dwa dni szkoleniowe:

- 500 zł (W cenę wliczony jest poczęstunek.)
- 350 zł – Uczestnik tylko pierwszy dzień szkolenia.

Słuchacze:

- niedziela 08.03.2020
- 100 zł(cena zawiera poczęstunek)

Uczestnicy proszeni są o rezerwacje miejsca przez Formularz zgłoszeniowy drogą mailową. Uprzejmie prosimy o dokonywanie opłat po zaakceptowaniu zgłoszeń drogą e-mailową z uwagi na ograniczoną ilość miejsc.Uczestników prosimy o dokonanie wpłat do dnia 29.02.2020 r.
Słuchaczy prosimy o dokonanie wpłat do dnia 05.03.2020 . Płatności można dokonać również w biurze Stadniny.

Opłat należy dokonać na rachunek:

02 8355 0009 0073 8349 3000 0001
GBS Bank Z dopiskiem:
a) Uczestnicy : Szkolenie z Natalia Jasicka _Imię i Nazwisko_Uczestnik
b) Słuchacze: Szkolenie z Natalia Jasicka _Imię i Nazwisko_Słuchacz

Warunki techniczne: Miejsce treningów: Hala Główna, podłoże: piasek

Dodatkowe opłaty ( należy zaznaczyć w zgłoszeniu):
- Obiad – 45 zł od osoby
- Nocleg Pokój z Łazienką – 50 zł od osoby
- Nocleg Pokój bez Łazienki – 30 zł od osoby.

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy !!!!!!

Zobacz cały kalendarz