Masaże lecznicze – Therapeutic massage

DSCN2711WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Spotkanie zawiera wywiad, terapię oraz naukę indywidualnie dobranych ćwiczeń do kontynuacji terapii w domu.

REWITALIZACJA PO PORODZIE

Całkowicie bezpieczny masaż zdecydowanie przyspiesza powrót do pełnej aktywności kobiety po porodzie. Uelastycznia on i pojędrnia skórę w obrębie brzucha, pleców i nóg, zmniejsza obrzęki i ich następstwa. Ułatwia powrót do dawnej sylwetki, poprzez dynamiczne modelowanie wybranych partii ciała. Rozluźnia też mięśnie okolic kręgosłupa oraz barków zmniejszając tym samym dolegliwości bólowe. Wykonywany także w ułożeniu bokiem daje możliwości rozpoczęcia pracy już w 4-6 tygodniu po porodzie.

MASAŻ PO ZABIEGACH CHIRURGII PLASTYCZNEJ

Najefektywniejsze skutki zabiegów takich jak liposukcja czy plastyka powłok brzusznych uzyskamy wtedy, gdy po konsultacji lekarskiej już w kilku dniach po zabiegu wprowadzimy delikatne formy masażu. Początkowo z daleka od miejsc operowanych, stopniowo wprowadza się techniki przeciw obrzękowe, poprawiające pracę układu krwionośnego oraz odpornościowego. Po okresie wygojenia blizn, pracuję też z ich uelastycznieniem.

MASAŻ WSPOMAGAJĄCY ODCHUDZANIE

Zabieg modelujący ciało za pomocą specyficznej, manualnej pracy ze skórą. Wnikliwa ocena jej  stanu, umożliwia dopasowanie najskuteczniejszych technik. Koncentrując  się  na obszarach problematycznych można poprawia  jędrność i  elastyczność skóry, przyspieszyć metabolizm, ułatwiając  spalanie tkanki tłuszczowej. Przy dużych spadkach wagi przeciwdziała powstawaniu rozstępów i wiotczeniu skóry.

MASAŻ RELAKSACYJNY Z NAUKĄ EUTONII

Masaż relaksacyjny połączony z nauką rozluźniania ciała. Uczy pacjenta świadomego i kontrolowanego ruchu biernego. W trakcie masażu wykonuje się  ruchy kończyn, od zgięć i obwodzeń po łagodne kołysania. Często nie mamy świadomości, że nasze mięśnie są napięte. Stres powoduje, że napinają się podświadomie w różnych częściach ciała. Z czasem prowadzi to do narastania wielu dolegliwości. Zabieg ten wiec uczy nas rozpoznawać własne napięcia i świadomie je rozluźniać.

MASAŻ LIMFATYCZNY TWARZY

Wspomaga likwidowanie obrzęków twarzy spowodowanych nagromadzeniem limfy.

MASAŻ  TWARZY I GŁOWY

Doskonały sposób odprężenia, rozluźnienia,  oraz poprawy elastyczności i sprężystości skóry i mięśni. W połączeniu z terapią dolegliwości w obrębie kręgosłupa szyjnego oraz barków.

UWOLNIENIE NAPIĘĆ STÓP LUB DŁONI 

Za pomocą technik manualnych rozluźniam przeciążone pracą fizyczną tkanki rąk lub obolałych stóp.


PHYSIOTHERAPEUTIC VISIT

The meeting includes an interview, therapy and teaching of tailor-made exercises to continue the therapy at home.

REVITALIZATION AFTER LABOR

This completely safe massage can definitely accelerate the return to full activity of women after childbirth. It relaxes and firms the skin in the abdomen, back and legs, reduces swelling and its consequences. Through dynamic modeling of selected body parts, it facilitates the return to the previous weight. It also relaxes the muscles surrounding the spine and shoulders and thereby reduces pain. As it can be also performed in the side position, it gives the possibility of starting work as early as 4-6 weeks after the labor.

MASSAGE AFTER PLASTIC SURGERY

The most effective results of treatments such as liposuction or abdominoplasty can be achieved when, after medical consultation, we introduce a gentle form of massage as early as a few days after surgery. Initially, starting away from the operated sites, I gradually introduces techniques against edema, to improve functioning of the cardiovascular and the immune system. After a period of healing scars, I also work with them improve their elasticity.

MASSAGE SUPPORTING SLIMMING

Treatment modeling body using specific, manual work with the skin. A thorough assessment of its condition, allows me to adjust the most effective techniques. By focusing on areas of concern it can improve skin firmness and elasticity, speed up metabolism, helping burn the adipose tissue. After substantial loss of weight it prevents the formation of stretch marks and sagging of the skin.

RELAXATION MASSAGE

Massage, which allows you to relax tense muscles and calm your mind. Performed using delicate techniques drawn from a variety of massages, with soothing music in the background, it is a unique sensation and deep relaxation. The massage includes not only work with the body, massaged here is also the face and head. Therefore, this treatment guarantees, you will calm down and relax.

RELAXATION MASSAGE WITH TRAINING OF EUTONY

Relaxing massage combined with training of body relaxation. It teaches the patient conscious and controlled passive movements. During the massage, controlled movements of limbs such as bending, abduction and gentle rocking are performed. Often we don’t realize that our muscles are tense. Stress leads to unconscious muscle tension in the different parts of the body. Over time this leads to the accumulation of many ailments. This treatment teaches us how to recognize tension in our muscles and consciously relax them.

LYMPHATIC FACE MASSAGE

It supports the elimination of facial swelling caused by the accumulation of lymph.

FACE AND HEAD MASSAGE

The perfect way of relaxation and releasing tension which improves flexibility and elasticity of the skin and muscles. Performed together with the therapy for discomfort in the cervical spine or shoulders.

TENSION RELEASE FROM FOOT OR HANDS

By using manual techniques I release tension from hands or feet caused by our everyday work.