Masaże lecznicze – Therapeutic massage

DSCN2711WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Spotkanie zawiera wywiad, terapię oraz naukę indywidualnie dobranych ćwiczeń do kontynuacji terapii w domu.

 

 

MASAŻ RELAKSACYJNY Z NAUKĄ EUTONII

Masaż relaksacyjny połączony z nauką rozluźniania ciała. Uczy pacjenta świadomego i kontrolowanego ruchu biernego. W trakcie masażu wykonuje się  ruchy kończyn, od zgięć i obwodzeń po łagodne kołysania. Często nie mamy świadomości, że nasze mięśnie są napięte. Stres powoduje, że napinają się podświadomie w różnych częściach ciała. Z czasem prowadzi to do narastania wielu dolegliwości. Zabieg ten wiec uczy nas rozpoznawać własne napięcia i świadomie je rozluźniać.

MASAŻ LIMFATYCZNY TWARZY

Wspomaga likwidowanie obrzęków twarzy spowodowanych nagromadzeniem limfy.

MASAŻ  TWARZY I GŁOWY

Doskonały sposób odprężenia, rozluźnienia,  oraz poprawy elastyczności i sprężystości skóry i mięśni. W połączeniu z terapią dolegliwości w obrębie kręgosłupa szyjnego oraz barków.

 


PHYSIOTHERAPEUTIC VISIT

The meeting includes an interview, therapy and teaching of tailor-made exercises to continue the therapy at home.RELAXATION MASSAGE

Massage, which allows you to relax tense muscles and calm your mind. Performed using delicate techniques drawn from a variety of massages, with soothing music in the background, it is a unique sensation and deep relaxation. The massage includes not only work with the body, massaged here is also the face and head. Therefore, this treatment guarantees, you will calm down and relax.

RELAXATION MASSAGE WITH TRAINING OF EUTONY

Relaxing massage combined with training of body relaxation. It teaches the patient conscious and controlled passive movements. During the massage, controlled movements of limbs such as bending, abduction and gentle rocking are performed. Often we don’t realize that our muscles are tense. Stress leads to unconscious muscle tension in the different parts of the body. Over time this leads to the accumulation of many ailments. This treatment teaches us how to recognize tension in our muscles and consciously relax them.

LYMPHATIC FACE MASSAGE

It supports the elimination of facial swelling caused by the accumulation of lymph.

FACE AND HEAD MASSAGE

The perfect way of relaxation and releasing tension which improves flexibility and elasticity of the skin and muscles. Performed together with the therapy for discomfort in the cervical spine or shoulders.

TENSION RELEASE FROM FOOT OR HANDS

By using manual techniques I release tension from hands or feet caused by our everyday work.